L'EQUIP DEL PROJECTE

L'EQUIP DEL PROJECTE

El projecte Missioners.cat està impulsat per l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Les persones que hi participen i col·laboren són les següents:

Pau Camarassa, Miriam Díez, Cristina Feixas, Paris Grau, Josep Lluís Micó, Marta Navalón, Carme Navas, Olga Roig, Alba Sabaté i Jordi Sánchez. Hem comptat amb la col·laboració de Jaune Producción i Belén Sánchez i de les exalumnes de Blanquerna Liz Claverí, Laia Dorca i Lara Vilallón,

El disseny de la web és de Liliana Aristizábal i Roger Sellabona; la programació de la web és a càrrec de Roger Viñas.

Un gràcies especial a tots el missioners i missioneres que s’han ofert compartir el seu testimoni i a totes les persones que ens proporcionen noms i contactes dels missioners, a les delegacions de missions de les diòcesis, a les Obres Missionals Pontifícies, a l’Agència Fides, al PIME, a la URC i a cada ordre i congregació religiosa que ens ha ofert noms i contactes.

Al nostre equip comptem amb la col·laboració del professor i dissenyador gràfic Josep Rom de la nostra Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals, que és qui ha dissenyat el logo de Missioners.cat